Privacitat

Política de privacitat

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT
El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible en l’adreça URL www.amblestevesmans.cat (en endavant, el lloc web), que posa a disposició dels usuaris d’Internet.
La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari de la pàgina web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del lloc web, o a causa d’un
canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.
1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB.
Nom de titular: Associació Amb Les Teves Mans
Domicili social: Plaça Esglesia 10
Població: Pals
Província: Girona
C.P.: 17256
N.I.F.: G55258909
Telèfon de contacte: 618262982
Correu electrònic: admin@amblestevesmans.cat
Dades registrals: inscrit a la Generalitat amb el número: 58277
2.- OBJECTE.
El lloc web facilita als usuaris de la mateixa l’accés a informació i serveis prestats per l’Associació Amb les Teves mans a aquelles persones o organitzacions interessades en aquests.
3.- ACCÉS I ÚS DE LA WEB.
L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris d’aquesta.
Amb caràcter general l’accés i ús del web no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels usuaris d’aquesta.
4.- CONTINGUTS DE LA WEB.
L’Associació Amb Les Teves Mans podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.
Es prohibeix l’ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de l’associació Amb Les Teves Mans, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició dels
usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquest web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de l’Associació Amb Les Teves Mans.
5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.
Tant l’accés al web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. L’associació Amb Les Teves Mans no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús. L’associació Amb Les Teves Mans no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als
fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, a conseqüència de:
– la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web.
– un mal funcionament del navegador.
– o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.
L’associació Amb Les Teves Mans no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels enllaços que s’incorporin al web per a l’obertura d’altres. L’associació Amb Les Teves Mans no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni de bon funcionament d’aquestes webs. L’associació Amb Les Teves Mans no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu web o altres webs a les quals s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquest web.
6.- ÚS DE GALETES.
Les galetes són petits fitxers de dades que s’allotgen en el teu ordinador quan visites una pàgina web, i contenen informació sobre l’ús que fas del lloc. L’associació Amb Les Teves Mans fa servir aquestes galetes per ajudar a reconèixer-te com un visitant anterior, millorar la qualitat del nostre servei i donar-te informació adaptada a tu. Les galetes utilitzades en aquest lloc web tenen caràcter
temporal. En cap cas s’utilitzaran galetes per recollir informació de caràcter personal..
7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Són propietat de l’associació Amb Les Teves Mans tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús del web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a L’associació Amb Les Teves Mans, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts del web, de manera que cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de l’associació Amb Les Teves Mans.
8.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES.
L’associació Amb Les Teves Mans garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol classe que ens proporcionin les nostres empreses/clients d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
Totes les dades facilitades per les nostres empreses clients a l’associació Amb Les Teves Mans o al seu personal seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de l’associació Amb Les Teves Mans imprescindibles per prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.
Les dades facilitades seran tractades segons el Reglament de Mesures de Seguretat (Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre). En aquest sentit L’associació Amb Les Teves Mans ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. Malgrat això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables. En cas que consideri oportú que se cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat de l’arxiu i del nom i adreça del cessionari, perquè doni el seu consentiment inequívoc al respecte.
Les seves dades seran tractades en els nostres fitxers amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació amb la nostra entitat, incloent-hi l’enviament de comunicacions en el marc de l’esmentada relació.
En compliment del que estableix la LOPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per a això ha de contactar amb nosaltres a l’email admin@passarel-la.com.
9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.
El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola.
L’associació Amb Les Teves Mans i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, L’associació Amb Les Teves Mans i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’associació Amb Les Teves Mans.

CONDICIONS D’ÚS PER A LES DONACIONS:
1. Les donacions són de caràcter personal i voluntari, en cap moment s’hi obligarà a l’usuari a realitzar una donació.

“Molta gent petita, en

llocs petits, fent petites

coses, pots canviar el

món.”

Proverbi africà

Associació Amb les Teves Mans.

NIF:G55258909,

Nº REGISTRE ASSOCIACIONS DE LA GENERALITAT: 58277,  RONGD: 838,  AECID: 3481.

Plaça Església, nº 10  17256  PALS